Lezingen

Lezingen en Workshops
Marjan de Reus kan bij u op locatie lezingen en workshops verzorgen. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en waar mogelijk ondersteund door film fragmenten presenteert Marjan een duidelijk verhaal over de mens met autisme.

De volgende onderwerpen kunnen als lezing of workshop bij u op locatie gegeven worden:

  • Waarom mindfulness en/of yoga voor mensen met ASS (AutismeSpectrumStoornis)
  • Geef en neem de tijd om te communiceren (luisteren en vragen stellen om ander te kunnen volgen)
  • Het ABCDE van AutiReus (via een stappenplan tot inzicht komen en dan oplossingen er bij vinden)

Lezingen
Een lezing is vooral gericht op het overdragen van kennis en ervaringen op het gebied van autisme. Tijdens een lezing presenteert Marjan een duidelijk verhaal met een gekozen thema binnen de problematiek van Autisme (ASS). Het thema van de lezing wordt vooraf besproken.

Workshops
Workshops hebben een meer interactief karakter. Van het publiek wordt verwacht actief deel te nemen en te discussiëren. Basiskennis over autisme wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de deelnemers aan een workshop.

Heeft u vragen neem dan contact op!