Utrecht, juni 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass

 

Hoe gaat u als ICT-manager of als docent in het ICT-onderwijs om met mensen met communicatieproblemen?

Deze masterclass biedt praktische handvatten  

 

Delen van deze masterclass zijn in allerlei vormen en aan diverse groepen gepresenteerd en waardevol bevonden.  

 

Waarom deze masterclass?

 

De masterclass biedt handvatten die managers/docenten direct kunnen gebruiken in de omgang met professionals met complexere communicatiepatronen, zoals mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) of AD(H)D.   

 

Tijdens de masterclass ontwikkelt u aan de hand van praktijkvoorbeelden, tools die u kunt gebruiken in contact met studenten HBO-ICT en ICT-professionals.

Er is ruimschoots tijd om uw voorbeelden voor te leggen en uit te werken.

 

      

Wat levert het op?

 

Vanuit de theorie over de doelgroep leert u om te gaan met wat een ICT-professional/student zegt, wat hij/zij bedoelt en hoe u daar het beste op kunt reageren.      

 

Bijna iedereen kent wel een aantal kenmerken die opvallen bij bijvoorbeeld autisme. Maar dat ze bij ieder mens kunnen verschillen, dat is moeilijker te onderscheiden. Toch geven mensen vaak ook zelf aan, hoe u het beste met hen om kan gaan.

Het is de kunst om dat te leren zien en er naar te kunnen handelen!

 

 

Sommigen functioneren vaak goed binnen een gegeven structuur en aangereikte duidelijkheid, maar in welke mate die specifieke professional dat nodig heeft, zal pas duidelijk worden in het contact met hem of haar.        

 

 

Een voorbeeld ...

 

Een manager denkt een vriendelijk aanbod te doen als hij hoort dat een professional regelmatig vast zit in zijn werk. Hij hoort dat die persoon soms niet meer weet wat te doen en in paniek raakt.

Manager zegt: 'Zoek me maar op als je me nodig hebt'

 

Vaak volgt hier geen actie op van de werknemer.

 

Waarom werkt dat niet?

Niet weten wat te doen stagneert en kan paniek oproepen of de gedachte herhalen: ik moet er zelf uitkomen. Hulp gaan vragen is dan een te moeilijke actie.           

 

Wat werkt wel?

 

De manager zegt: 'kom maandag om 10 uur even naar mijn kamer dan wil ik horen waarin je afgelopen week bent vastgelopen'.

 

 

Deze 'vertaalslag' die ook wel 'tolken' door mij wordt genoemd, is mijn tweede natuur geworden. Mijn interesse in sociale situaties te onderzoeken, heb ik gekregen in intensief contact met mensen met communicatieproblemen.    

 

Daardoor maak ik een nieuwe verbinding tussen student/professional/werknemer en docent/manager/werkgever zodat ze elkaar echt verstaan.   

 

 

Nog een voorbeeld ... 

 

Wat te doen als een student/professional tijdens een werkbespreking zegt: 'pfff, nou dit is allemaal niet te onthouden'.     

Een docent/manager zegt dan meestal: 'schrijf het dan op'.   

 

 

 

Wat is hier aan de hand?

 

Deze student mist op dat moment het overzicht.

 

Wat werkt wel?

 

De docent of manager zegt: 'Pak even je laptop, dan gaan we de hoofdzaken herhalen en die stuur je dan ook in een mail naar mij'.   

Visuele ondersteuning, zoals een tekening kan ook vaak duidelijkheid geven. 

  

 

Wie is Marjan de Reus?

 

Cultuursocioloog, een geboren leraar en een betrouwbare coach voor mensen met ASS. Zorgt er voor dat men elkaar echt verstaat, binnen sociale situaties. Is gericht op de vertaalslag voor zowel professionals en managers als studenten en docenten.